Domů

Nabídka inženýrských služeb SBD POKROK

Stavební bytové družstvo POKROK má dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí, proto může novým společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům (BD) nebo jednotlivým fyzickým osobám, které jsou majiteli nemovitostí, nabídnout řadu zajímavých služeb.

V inženýrské oblasti jsou služby ve dvou úrovních: základní a nadstandardní.

Základní služby

 • příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací apod.
 • výběr vhodných dodavatelů prací ve spolupráci s představiteli SVJ (BD)
 • zajištění technického nebo stavebního dozoru

Nadstandardní služby

 • zajištění dokumentace k územnímu řízení
 • zajištění dokumentace pro stavební řízení
 • zajištění stavební dokumentace
 • organizace nabídkových řízení na zhotovitele prací
 • zajištění stavebního dozoru
 • organizace a zajištění kolaudačního řízení
 • revitalizace bytových domů, domovních celků
 • zajištění výstavby bytových jednotek formou střešních nástaveb a půdních vestaveb aj.
 • zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem
 • zajištění znaleckého posudku technického stavu nemovitosti
 • zajištění vypracování pasportů bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Pokud máte o uvedené služby zájem, obraťte se na vedoucí obchodního oddělení  SBD POKROK, kde vám poradí další postup.

SBD Pokrok